Jsou členové Výkonného výboru „majiteli“ spolku?

Výkonný výbor je pětičlenný, volený Valnou hromadou spolku. Pro nikoho z jeho členů není spolek přímým či nepřímým zdrojem jakýchkoliv příjmů, všichni máme svá civilní zaměstnání. Někteří podnikáme, ale nejsme dodavateli spolku, předměty podnikání nijak se spolkem nekolidují.

Ing. Záviš Jirásek
jednatel, člen Výkonného výboru od roku 2009
Programátor, konzultant v oblasti skladování a logistiky.
Spolumajitel firmy (ITFutuRe s.r.o.) zabývající se vývojem software pro skladování, automatizaci procesů ve firmách a manažerské analýzy obchodních procesů. Firma se spolkem nijak neobchoduje s výjimkou pravidelné roční přefakturace Servisu k Ekonomickému systému Pohoda ve výši cca 9tis. Kč / rok od výrobce Pohody, společnosti Stormware.
LinkedIn

Jakub Janele
předseda, člen Výkonného výboru od roku 2005
Kameraman, pracuje pro TV Nova.
LinkedIn

Ing. Radim Drtílek
člen Výkonného výboru od roku 2015
SW Architect a SW Developer zejména .NET, Android a IOS software v nadnárodní korporaci zabývající se vývojem software. Společnost u které je zaměstnán nemá žádné vztahy se spolkem.
LinkedIn

Ing. Lukáš Březina
pokladník, člen Výkonného výboru od roku 2008
Správce sítí a počítačů v nadnárodní korporaci pro centrální a východní Evropu, zabývající se vývojem a dodávkami technologických celků pro veškerá průmyslová odvětví.
LinkedIn

Bc. Jakub Středa
člen Výkonného výboru od roku 2018
Systémový technik a konzultant v oblasti skladů a logistiky.


 

Bývalí členové Výkonného výboru hkfree.org od založení do současnosti

Martin Košťál
2004-2018

Pavel Kříž
2005-2015

Jiří Syrový
2004-2005

Ing. Jan Pavlovič
2004-2005

Vojtěch Pithart
2004-2006

Vít Jedlička
2005-2009

Martin Čermák
2006-2008

Jakub Andrys
2004-2005

 

Comments are closed.