Tábor Jedlová 2024

V roce 2024 se bude konat již 8. ročník letního dětského tábora v rámci hkfree.org v Jedlové v Orlických horách, na chatě Kristýna. Tábor bude mít 2 běhy a proběhne v prvních dvou celých celých týdnech letních prázdnin.

Zaměření?
Oba běhy budou klasický všeobecný tábor se zaměřením na přírodu, venkovní zálesácké a sportovní aktivity. Nebude chybět noční hra, diskotéka ani bodování pořádku na pokojích :) Osvědčilo se opékání buřtů a také přespání pod širákem v přírodě, pokud to počasí dovolí. Děti se naučí základy neodkladné první pomoci, seznámí se s postupy při vzniku nenadálých situací a naučí se je řešit.

Stejně jako minulý rok, 1. běh bude určen pro menší děti (přibližně 6-10 let), 2. běh pro ty starší (10-15 let). Hranice věku 10 let není pevně daná, pokud třeba děti mají partu, mohou spolu jet na stejný běh, je však potřeba vzít v potaz, zda se větší dítě nebude na prvním běhu nudit nebo naopak pro mladší nebude druhý běh náročný (což se ale ulevit dá vždy, lepší tedy tato varianta).

Není možné přihlášení se na oba běhy současně – hlavním důvodem je možnost odlišit obtížnost a náročnost programu pro jednotlivé běhy, druhým důvodem je částečné navýšení kapacity (aby se dostalo na více dětí).

Doporučený věk dětí je 6-15 let, podmínkou je samostatnost a zájem o přírodu a sportovní aktivity.

Kde?
Jedlová v Orlických horách – chata Kristýna
Jedná se o rekreační zařízení určené pro dětské pobyty, spaní na pokojích po 4-7 dětech, sociální zařízení s trvale teplou vodou na patře, kuchyň a jídelna v objektu. V okolí je řada sportovišť, dětská hřiště, kurty. Kapacita budovy a tedy i maximální počet účastníků je s rezervou 45 dětí.

Kdy?
1. běh: 29. června – 6. července 2024 (od soboty do soboty), pro děti 6 – 10 let
2. běh: 6. – 13. července 2024 (od soboty do soboty), pro děti 10 – 15 let

Doprava?
Tam i zpět autobusem z Hradce Králové – pravděpodobně od ČEZu na Riegrově náměstí, bude upřesněno. V případě nutnosti možnost individuální dopravy, preferována je však společná doprava autobusem.

Cena?
Cena za 1 běh (tj. 7 nocí) je 4.900,- Kč pro veřejnost a 4.400,- Kč pro děti členů spolku hkfree.org. Cena zahrnuje dopravu autobusem z Hradce Králové, pobyt vč. stravy 4-5x denně, výlety, vstupy. Nezahrnuje kapesné a doporučené připojištění.

Cena tábora je stanovena tak, aby pokryla náklady na ubytování a stravu táborníka. Náklady na vedoucí, program, rekvizity a dopravu nese spolek hkfree.org, pro který je práce s dětmi jedním z cílů.

Kteří vedoucí se budou o děti starat?

Ing. Záviš Jirásek – hlavní vedoucí, organizace

Další vedoucí, kteří s námi na tábor jezdívají
Olha Jirásková
Mgr. Iva Žitková
Bc. Nikola Kullová
Bc. Petr Veselka
Veronika Bartošová
Martin Struna
Mgr. Lucie Strunová
Ing. Radim Drtílek
Ing. Lukáš Březina
Jana Kulířová
Veronika Hoffmannová
Petr Šindelář
a řada dalších, léty osvědčených…

Kontakty a přihlášky:
Ing. Záviš Jirásek – zavis@hkfree.org – +420 604 434 934

Ostatní informace

– během tábora budou dětem odebrány a bezpečně uloženy mobilní telefony, které budou vždy k dispozici na přání rodičů či po dohodě s vedoucím
– ač je kompletní strava zajištěna, v chatě je bufet s cukrovinkami a podobným sortimentem, doporučené kapesné je 400-500Kč/běh
– součástí přihlášky bude souhlas rodičů s pořizováním a zveřejněním fotografií dětí během běžných táborových aktivit
– fotografie z předchozích let jsou a ty aktuální budou na https://www.facebook.com/hkfreejedlova/

Komentáře nejsou povoleny.