Čím se považujeme za prospěšné svému okolí?

Jedním z našich cílů je odstraňování komunikačních bariér mezi lidmi a podpora veřejně prospěšných projektů. Od svého založení tak bezplatně připojujeme ke své síti a případně internetu školy, školky, obecní úřady, jiné spolky, knihovny a další neziskové instituce. Činili jsme … Continue reading

Příspěvek z rubriky Mýty a fakta

Co vše děláme kromě internetu v oblasti IT?

Připojení k internetu prostřednictvím sítě hkfree je sice členy nejvyužívanější služba sítě, ale zdaleka to není jediná služba a smysl celé sítě. Síť v době svého vzniku byla založena několika nadšenci napříč Hradcem Králové a okolím za účelem propojení se … Continue reading

Příspěvek z rubriky Mýty a fakta

Jsou členové Výkonného výboru „majiteli“ spolku?

Výkonný výbor je pětičlenný, volený Valnou hromadou spolku. Pro nikoho z jeho členů není spolek přímým či nepřímým zdrojem jakýchkoliv příjmů, všichni máme svá civilní zaměstnání. Někteří podnikáme, ale nejsme dodavateli spolku, předměty podnikání nijak se spolkem nekolidují. Ing. Záviš Jirásek … Continue reading

Příspěvek z rubriky Mýty a fakta

Čím jsme spolek a ne poskytovatel internetu?

My jsme s nejlepším vědomím a svědomím přesvědčeni, že jsme spolek, ale Finanční správa tvrdí, že se za spolek pouze maskujeme, abychom nemuseli platit daně. Zde uvádíme několik zásadních bodů, které cítíme jako hlavní odlišnost od podnikajících subjektů. síť se … Continue reading

Příspěvek z rubriky Mýty a fakta