Co to je hkfree.org ?

Někdo z Vás už slyšel, někdo z Vás už o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.

Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení hkfree.org. Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka. Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající celé naše město. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě několika nadšenců a odborníků dané oblasti vyrostla síť čítající více jak 1700 připojených domácností v Hradci samotném a v několika přilehlých obcích v okolí města. V současnosti dosahují hranice naší sítě až desítky kilometrů za město. Jak se hkfree rozrůstalo, stávalo se více otevřené. Noví členové často i z řad laické veřejnosti doplňovali naše sdružení a přizpůsobovali jej potřebám běžných lidí.

Nejsložitější věcí jsou finance. Jak každý z nás ví, i sebeušlechtilejší myšlenku nelze realizovat bez finanční podpory. Aneb pomoz si sám. Problém financování tak nákladné věci jako je provoz a rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíčně členský příspěvek, který je použitý pro potřeby sdružení a umožňuje plné využívání všech dostupných služeb jako např. je: news-server a jabber (komunikační kanály sdružení), atp. Plné zdůrazňuji proto, protože v hkfree jsou si všichni rovni. Neexistují zde žádní „zlatí“ členové, jenž by měli přednost nebo větší práva nežli ostatní.

Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové, vykonávají ji bez nároku na odměnu ať peněžní či jinou. Ovšem, pokud nějakým významným způsobem přispějete sdružení (stanete se správcem oblasti, umožníte sdružení přístup na nějaký významný bod, který zlepší pokrytí, …), tak se můžete stát i čestným členem, který neplatí žádné členské příspěvky. Dále, pokud je u vás umístěn nějaký důležitý přístupový bod, tak dostanete příspěvek na pokrytí nákladů na elektrickou energii. Čím více se budete v síti angažovat, tak tím větší výhody a samozřejmě i tím větší vliv na chod sítě budete mít.

Je hkfree černá skříňka? Rozhodně není, hkfree je transparentní a svobodné sdružení, skládající se z několika orgánů. Tím nejvyšším je Valná Hromada. Zde se řeší nejdůležitější problémy a otázky okolo dalšího rozvoje sítě. Valná hromada každoročně volí 5-ti členný Výkonný výbor, který rozhoduje o zásadních věcech v době mezi konáním Valných Hromad. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora projektů v rámci hkfree. Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu, především optické datové pojítko Ronja a software pro řízení síťového provozu. Rychlý internet, o jehož nezbytnosti nás dnes a denně přesvědčují všechna média, poskytuje hkfree všem svým členům již od svého zrodu. Nedílnou součástí činnosti sdružení jsou takzvané workshopy. Jedná se o populární akce, kde je nejširší a především laická veřejnost seznamována s počítačovými technologiemi. Pokud je člen fyzicky mimo síť hkfree má možnost se pomocí technologie VPN do sítě připojit jako by v ní skutečně byl.

Komentáře nejsou povoleny.