Upgrade


cables-close-up-connection-1593042

Minulý týden se podařilo uzavřít nejrychlejší kolečko v rámci naší sítě.

AP PMV<->Andre<->Hrubínova<->Kukleny<->Oli<->Baarova<->PMV. Všechny tyto AP mají novou, velmi rychlou založní trasu.

Comments are closed.