Změna správce oblasti Nové Město a okolí

Z důvodu, že býv. správce p. David Vlk přestal již vykonávat funkci správce oblasti v Novém Městě a okolí, kde se pokusil dokonce uživatele naší sítě přeprodat jiné síti došlo k určitým změnám… Nového správce, který se o tuto oblast … Continue reading

Příspěvek z rubriky Novinky